USG piersi 280 zł

USG 1 narząd miękki (np. tarczyca, brzuch) 230 zł

USG opłucnej 180 zł

PAKIET 1 USG (USG piersi + 1 narząd miękki) 450 zł

PAKIET 2 USG (USG piersi + 2 narządy miękkie) 600 zł

PAKIET 3 USG (USG piersi + 3 i więcej narządów miękkich) 800 zł

PAKIET 4 USG (2 narządy miękkie) 350 zł

PAKIET 5 USG (3 i więcej narządów miękkich) 550 zł

Potrzebujesz fachowej opieki medycznej?