Marihuana Medyczna jest odmianą uprawianą w specjalnych warunkach, mających zapewnić odpowiednią zawartość THC i CBD. Ścisłej kontroli podlega też zanieczyszczeń metalami ciężkimi, pestycydami, herbicydami, drobnoustrojami chorobotwórczymi. Ze względu na wielopoziomowe działanie składników marihuany medycznej i zapewnienie ich kontrolowanej zawartości, marihuana medyczna staje się naturalnym elementem terapii wielu chorób, w leczeniu których może zastąpić niektóre ze składników terapii farmakologicznej. Ze względu na tę wielopoziomowość działania, marihuana medyczna ma doskonałe zastosowanie w medycynie paliatywnej. Stosowanie marihuany w terapii chorób powinno odbywać się zawsze pod kontrolą lekarza, który na podstawie stanu zdrowia i kondycji organizmu będzie w stanie określić dawkę i rodzaj przyjmowanej terapii.

Terapią marihuaną medyczną zajmujemy się w ramach poradni leczenia bólu w Silver Medica.

Oto kilka chorób i stanów, w którym marihuana medyczna sprawdza się jako leczenie naturalnego pochodzenia:

  • Bóle różnego pochodzenia (np. pourazowe, związane z chorobą nowotworową, związane z chorobami ginekologicznymi – np. endometrioza, migrenowe bóle głowy)
  • Choroby neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane, padaczka, choroba Parkinsona, Zespół Tourette’a)
  • Zespół stresu pourazowego
  • Choroby autoimmunologiczne
  • Choroby gastrologiczne
  • Zaburzenia snu, napięcie, lęki
  • Zespoły metaboliczne
  • Nudności i wymioty przy stosowaniu chemioterapii
  • inne

Potrzebujesz kuracji marihuaną medyczną?

Pozostałe specjalizacje